DANA BANTUAN PEMBANGUNAN FRANCAIS (DBPF)

DANA BANTUAN PEMBANGUNAN FRANCAIS (DBPF) Agensi : Perbadanan Nasional Berhad (PNS) Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Dana Pinjaman Bantuan Pembangunan Francais (DBPF) adalah insentif bagi menggalakkan usahawan tempatan untuk menukarkan perniagaan konvensional mereka kepada perniagaan francais. Melalui dana ini, perniagaan yang telah berjaya berdaftar dengan …

DANA MUDAHCARA

DANA MUDAHCARA Agensi : Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Dana Mudahcara (Facilitation Fund) diwujudkan sebagai tipping point kepada inisiatif pembiayaan swasta (PFI). Geran 15% dari keseluruhan kos bagi komponen infrastruktur dan peralatan bertindak sebagai pemangkin untuk pelaburan oleh syarikat Bumiputera …

SKIM USAHAWAN PERMULAAN BUMIPUTERA (SUPERB)

SKIM USAHAWAN PERMULAAN BUMIPUTERA (SUPERB) Agensi : Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Geran sehingga RM500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif berkonsepkan “business challenge.” Permohonan dibuka kepada individu Bumiputera yang berumur antara 18 sehingga 40 tahun atau syarikat …

DANA PENGKOMERSILAN BIOTEKNOLOGI

DANA PENGKOMERSILAN BIOTEKNOLOGI Agensi : Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BiotechCorp) Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Kemudahan pembiayaan ini diberikan kepada syarikat-syarikat berstatus BioNexus yang layak dengan kadar maksimum pembiayaan RM3 juta atau 90% daripada jumlahkeseluruhan projek, yang mana lebih rendah. Struktur kemudahan BCF ini …

GERAN BANTUAN PEMBANGUNAN

GERAN BANTUAN PEMBANGUNAN Agensi : Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Kemudahan bantuan kewangan berbentuk geran pembangunan perniagaan yang produktif kepada koperasi-koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Tujuannya adalah untuk melaksana dan memantapkan perniagaan atau perusahaan yang diceburi oleh koperasi sebagai …

GERAN PEMBANGUNAN PEMASARAN (MDG)

GERAN PEMBANGUNAN PEMASARAN (MDG) Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Matrade) Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Objektif geran ini ialah untuk membantu PKS memperluaskan pasaran ke luar negara. Kerajaan melalui Geran Pembangunan Pasaran (MDG) menyediakan geran-geran untuk syarikat bagi meringankan kos promosi eksport yang …

GREEN LED

GREEN LED Agensi : SME Corp Malaysia Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Untuk mengembangkan SSL tempatan / Juara LED. Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan Geran Pinjaman Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut. Maklumat Agensi SME Corp Malaysia SME Corporation Malaysia Level …

PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 1 )

PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 1 ) Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Bantuan geran bagi usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Sarawak yang memperolehi nilai jualan tahunan kurang dari RM 50,000 bagi penambahbaikan premis perusahaan, mesin …

PEMBANGUNAN PERUSAHAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 2 ) SARAWAK

PEMBANGUNAN PERUSAHAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 2 ) SARAWAK Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Bantuan geran bagi usahawan tahap dua di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Sarawak yang memperolehi nilai jualan tahunan di antara RM 50,000 hingga RM …

PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 3 ) SARAWAK

PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 3 ) SARAWAK Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS) Kategori Entri : Pembiayaan Status permohonan : Masih Dibuka Keterangan Bantuan geran bagi usahawan yang memperolehi nilai jualan tahunan melebihi RM 100,000 untuk penambahbaikan premis perusahaan , mesin dan peralatan pemprosesan / pengeluaran …