Geran Perniagaan

DANA BANTUAN PEMBANGUNAN FRANCAIS (DBPF)

DANA BANTUAN PEMBANGUNAN FRANCAIS (DBPF)

Agensi : Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Dana Pinjaman Bantuan Pembangunan Francais (DBPF) adalah insentif bagi menggalakkan usahawan tempatan untuk menukarkan perniagaan konvensional mereka kepada perniagaan francais. Melalui dana ini, perniagaan yang telah berjaya berdaftar dengan Pendaftar Francais KPDNKK sebagai perniagaan francais layak memohon geran dalam bentuk bayaran balik ke atas kos yang dibelanjakan untuk membangunkan sistem francais dengan had maksimum RM100,000.00

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran

Kelayakan Perniagaan

 • Syarikat Sendirian Berhad

Kelayakan Mengikut Negeri

 • Semua Negeri

Lain-lain kelayakan

 • Hendaklah memohon menggunakan borang permohonan yang telah ditetapkan iaitu Borang BPF3.
 • Tuntutan ke atas DBPF mestilah tidak melebihi 2 tahun dari tarikh mendapat lesen francais.
 • Syarikat hendaklah menyertai Program Pembangunan Francais (PPF) KPDNKK.
 • Bantuan perniagaan francais yang boleh mendapat bantuan ini hanyalah bagi business format franchise
 • Mempunyai prototaip premis yang berdaya maju.
 • Syarikat telah melantik 5 francaisi Bumiputera.
 • Setiap syarikat hanya layak mendapat bantuan bagi satu produk sahaja dan jika mendapat bantuan bagi produk berbeza maka pengusaha perlu menubuhkan syarikat yang berlainan.
 • Francaisor perlu melantik lebih daripada 5 francaisi Bumiputera untuk menuntut baki 40% daripada jumlah keseluruhan iaitu RM10,000 bagi setiap tambahan 1 francaisi Bumiputera yang dilantik tertakluk kepada had yang ditetapkan.

Maklumat Agensi

Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

Aras 16, Menara PNS,
Tower 7, Avenue 7,
Bangsar South City,
No 8, Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur
Tel    :      1-800-22-1767
Faks :      03-20827666
Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi – 6.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang

 

DANA MUDAHCARA

DANA MUDAHCARA

Agensi : Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Dana Mudahcara (Facilitation Fund) diwujudkan sebagai tipping point kepada inisiatif pembiayaan swasta (PFI). Geran 15% dari keseluruhan kos bagi komponen infrastruktur dan peralatan bertindak sebagai pemangkin untuk pelaburan oleh syarikat Bumiputera terutamanya dalam sektor NKEA yang berimpak tinggi. Minima nilai projek yang layak dipertimbangkan untuk mendapatkan dana ini ialah RM 2.5 juta. Had maksima dana yang boleh diberikan ialah RM 30 juta. Dana ini diwujudkan hasil kolaborasi dengan Unit Kerjasama Awam-Swasta, Jabatan Perdana Menteri (UKAS). Permohonan ini boleh dikemukakan melalui ibu pejabat atau mana-mana pejabat cawangan TERAJU di Wilayah Pembangunan Ekonomi di seluruh negara.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran

Kelayakan Perniagaan

 • Koperasi
 • Syarikat Berhad
 • Syarikat Sendirian Berhad

Kelayakan Mengikut Negeri

 • Semua Negeri

Lain-lain kelayakan

 • Sekurang-kurangnya 51% pegangan saham efektif syarikat pemohon dimiliki oleh Bumiputera.
 • Untuk syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia 35% pegangan saham efektif dimiliki oleh Bumiputera
 • Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan / Pengurusan Kanan adalah Bumiputera.
 • Kos projek tidak kurang daripada RM 2.5 juta.
 • Projek seperti dalam permohonan memberikan impak yang besar kepada pertumbuhan ekonomi dan mempunyai nilai tambah / nilai pengganda yang tinggi.
 • Projek seperti di dalam permohonan berpotensi mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang berterusan kepada warganegara Malaysia terutamanya di peringkat pengurusan dan profesional.
 • Mempunyai nilai strategik selaras dengan teras yang digariskan dalam Rancangan Malaysia Ke-10- NKEA dan NKRA.
 • Syarikat pemohon mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh serta berkeupayaan untuk mendapatkan pembiayaan komersil bagi projek.

Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

 • Borang 49
 • Borang 24 (Allotment of Shares dan semua dokumen yang berkenaan)
 • Borang 9 (dan Borang 13 jika berkenaan)
 • Penyata Akaun Syarikat (tiga tahun beraudit terkini)
 • Profil Syarikat
 • Prestasi Syarikat

Maklumat Agensi

Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)

Unit Peneraju Agenda Bumiputera.
Jabatan Perdana Menteri
Aras 5, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara
47810 Selangor
Tel    :      0378398000
Faks :      0378398100
Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi – 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang

SKIM USAHAWAN PERMULAAN BUMIPUTERA (SUPERB)

SKIM USAHAWAN PERMULAAN BUMIPUTERA (SUPERB)

Agensi : Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Geran sehingga RM500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif berkonsepkan “business challenge.” Permohonan dibuka kepada individu Bumiputera yang berumur antara 18 sehingga 40 tahun atau syarikat Bumiputera (dimiliki oleh usahawan bawah 40 tahun) yang beroperasi kurang dari tiga tahun. Permohonan dibuka pada setiap suku tahun, sila rujuk laman web untuk mengetahui tarikh buka / tutup permohonan. Pemohon yang disenaraipendek berpeluang membuat “pitching” kepada panel penilai yang terdiri dari usahawan berjaya dalam perniagaan masing-masing.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran

Kelayakan Perniagaan

 • Individu
 • Milikan Tunggal
 • Syarikat Sendirian Berhad

Kelayakan Mengikut Negeri

 • Semua Negeri

Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

 • Sila rujuk laman web untuk maklumat lanjut.

Maklumat Agensi

Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)

Unit Peneraju Agenda Bumiputera.
Jabatan Perdana Menteri
Aras 5, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3
Mutiara Damansara
47810 Selangor
Tel    :      0378398000
Faks :      0378398100
Waktu Perkhidmatan
Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi – 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang

 

 

 

 

 

 

DANA PENGKOMERSILAN BIOTEKNOLOGI

DANA PENGKOMERSILAN BIOTEKNOLOGI

Agensi : Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BiotechCorp)
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Kemudahan pembiayaan ini diberikan kepada syarikat-syarikat berstatus BioNexus yang layak dengan kadar maksimum pembiayaan RM3 juta atau 90% daripada jumlahkeseluruhan projek, yang mana lebih rendah. Struktur kemudahan BCF ini adalah dalam bentukpinjaman dan geran dengan nisbah 2:1.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran
 • Pinjaman
 • Pinjaman / Geran (PInjaman Hybrid)

Kelayakan Perniagaan

 • Syarikat Berhad
 • Syarikat Sendirian Berhad

Kelayakan Mengikut Negeri

 • Semua Negeri

Lain-lain kelayakan

 • Syarikat Berhad dan Syarikat Sendirian Berhad Syarikat berstatus BioNexus. Dimiliki oleh warganegara Malaysia (51% dan ke atas). Modal berbayar minimum RM 250,000

Maklumat Agensi

Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BiotechCorp)

Level 16, Menara Atlan,
161B Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur
Tel    :      6 03 2116 5588
Faks :      6 03 2116 5411
Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi – 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang

GERAN BANTUAN PEMBANGUNAN

GERAN BANTUAN PEMBANGUNAN

Agensi : Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Kemudahan bantuan kewangan berbentuk geran pembangunan perniagaan yang produktif kepada koperasi-koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Tujuannya adalah untuk melaksana dan memantapkan perniagaan atau perusahaan yang diceburi oleh koperasi sebagai usaha untuk membantu koperasi mencipta kekayaan yang lebih mampan. Ini adalah selaras dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ke arah mencapai pembangunan inklusif dan seterusnya membantu koperasi untuk sama-sama terlibat dalam usaha kerajaan untuk memastikan capital economy negara terus berkembang.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran

Kelayakan Perniagaan

 • Koperasi

Kelayakan Mengikut Negeri

 • Semua Negeri

Maklumat Agensi

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia,
Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
Bukit Damansara,50490 Kuala Lumpur
Tel    :      03-2083 4000
Faks :      03-2083 4100
Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi – 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang

GERAN PEMBANGUNAN PEMASARAN (MDG)

GERAN PEMBANGUNAN PEMASARAN (MDG)

Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Matrade)
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Objektif geran ini ialah untuk membantu PKS memperluaskan pasaran ke luar negara. Kerajaan melalui Geran Pembangunan Pasaran (MDG) menyediakan geran-geran untuk syarikat bagi meringankan kos promosi eksport yang tinggi.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran

Kelayakan Mengikut Negeri

 • Semua Negeri

Maklumat Agensi

Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Matrade)

Menara MATRADE,
Jalan Khidmat Usaha,
Off Jalan Duta,50480 Kuala Lumpur
Tel    :      603 – 6207 707
Faks :      603-6203 7037 

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi – 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang

GREEN LED

GREEN LED

Agensi : SME Corp Malaysia
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Untuk mengembangkan SSL tempatan / Juara LED.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran
 • Pinjaman

Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

  • Sila rujuk
  • laman web untuk maklumat lanjut. SME Corp

Maklumat Agensi

SME Corp Malaysia

SME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B, Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur
Tel    :      03-2775 6000
Faks :      03-2775 6001
Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi – 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang

PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 1 )

PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 1 )

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Bantuan geran bagi usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Sarawak yang memperolehi nilai jualan tahunan kurang dari RM 50,000 bagi penambahbaikan premis perusahaan, mesin dan peralatan pemprosesan / pengeluaran, pembungkusan dan pelabelan dan membantu mendapatkan pensijilan MeSTI , GMP dan Halal.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran

Kelayakan Perniagaan

 • Individu
 • Koperasi
 • Milikan Tunggal

Kelayakan Mengikut Negeri

 • Sarawak

Lain-lain kelayakan

 • Nilai jualan tahunan kurang daripada RM 50,000

Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

 • Sila rujuk laman web

Maklumat Agensi

Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)

Tingkat 7, 12-17, Menara Pelita,
Jln. Tun Abdul Rahman Yakub,
Petra Jaya, Kuching.
93050 SarawakTel    :      082-441000
Faks :      082-447821

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi – 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang

PEMBANGUNAN PERUSAHAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 2 ) SARAWAK

PEMBANGUNAN PERUSAHAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 2 ) SARAWAK

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Bantuan geran bagi usahawan tahap dua di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Sarawak yang memperolehi nilai jualan tahunan di antara RM 50,000 hingga RM 100,000 bagi penambahbaikan premis perusahaan , mesin dan peralatan pemprosesan / pengeluaran , pembungkusan dan pelabelan dan membantu mendapatkan pensijilan MeSTI , GMP dan Halal.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran

Kelayakan Perniagaan

 • Individu
 • Koperasi
 • Milikan Tunggal
 • Syarikat Sendirian Berhad

Kelayakan Mengikut Negeri

 • Sarawak

Lain-lain kelayakan

 • Nilai jualan tahunan RM 50,000 – RM 100,000

Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

 • Sila rujuk laman web

Maklumat Agensi

Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)

Tingkat 7, 12-17, Menara Pelita,
Jln. Tun Abdul Rahman Yakub,
Petra Jaya, Kuching.
93050 SarawakTel    :      082-441000
Faks :      082-447821

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi – 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang

PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 3 ) SARAWAK

PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 3 ) SARAWAK

Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Bantuan geran bagi usahawan yang memperolehi nilai jualan tahunan melebihi RM 100,000 untuk penambahbaikan premis perusahaan , mesin dan peralatan pemprosesan / pengeluaran , pembungkusan dan pelabelan dan menggalakkan dan membantu mendapatkan pensijilan MeSTI , GMP dan Halal.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

 • Geran

Kelayakan Perniagaan

 • Semua jenis perniagaan

Kelayakan Mengikut Negeri

 • Sarawak

Lain-lain kelayakan

 • Nilai jualan tahunan melebihi RM 100,000

Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

 • Sila rujuk laman web

Maklumat Agensi

Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)

Tingkat 7, 12-17, Menara Pelita,
Jln. Tun Abdul Rahman Yakub,
Petra Jaya, Kuching.
93050 SarawakTel    :      082-441000
Faks :      082-447821

Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.00 Pagi – 5.00 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang
Open chat
MyBizCore : Boleh kami bantu ?