Geran summary

Senarai Geran Dana Bantuan Perniagaan 2017

1DANA BANTUAN PEMBANGUNAN FRANCAIS (DBPF)
Agensi : Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Masih dibuka
2DANA MUDAHCARA
Agensi : Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Masih dibuka
3DANA PENGKOMERSILAN BIOTEKNOLOGI
Agensi : Malaysian Biotechnology Corporation Sdn. Bhd (BiotechCorp)
Masih dibuka
4GERAN BANTUAN PEMBANGUNAN
Agensi : Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Masih dibuka
5GERAN PEMBANGUNAN PEMASARAN (MDG)
Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Matrade)
Masih dibuka
6GREEN LED
Agensi : SME Corp Malaysia
Masih dibuka
7PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (USAHAWAN TAHAP 1 )
Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Masih dibuka
8PEMBANGUNAN PERUSAHAN KECIL DAN SEDERHANA (USAHAWAN TAHAP 2 ) SARAWAK
Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Masih dibuka
9PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (USAHAWAN TAHAP 3 ) SARAWAK
Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Masih dibuka
10PEMBANGUNAN PRODUK FRANCAIS TEMPATAN (PPFT)
Agensi : Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Masih dibuka
11PROGRAM PENINGKATAN USAHAWAN BUMIPUTERA
(PUTERA)
Agensi : Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC)
Masih dibuka
12PROJEK KEUSAHAWANAN PERTANIAN (PUP)
Agensi : Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)
Masih dibuka
13SERVICES EXPORT FUND (SEF)
Agensi : Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Matrade)
Masih dibuka
14SKIM USAHAWAN PERMULAAN BUMIPUTERA (SUPERB)
Agensi : Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Masih dibuka
15SME EMERGENCY FUND (SMEEF)
Agensi : SME Corp Malaysia
Masih dibuka
16TRANSFORMASI USAHAWAN SABAH ( TRUS – MID )
Agensi : Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah ( MID )
Masih dibuka
Open chat
MyBizCore : Boleh kami bantu ?