GREEN LED

GREEN LED

Agensi : SME Corp Malaysia
Kategori Entri : Pembiayaan

Status permohonan :
Masih Dibuka

Keterangan

Untuk mengembangkan SSL tempatan / Juara LED.

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

  • Geran
  • Pinjaman

Dokumen-dokumen Sokongan Yang Diperlukan

    • Sila rujuk
    • laman web untuk maklumat lanjut. SME Corp

Maklumat Agensi

SME Corp Malaysia

SME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B, Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur
Tel    :      03-2775 6000
Faks :      03-2775 6001
Waktu Perkhidmatan

Hari Bekerja :
Isnin – Jumaat
Waktu Bekerja :
8.30 Pagi – 5.30 Petang
Waktu Rehat :
1.00 Petang – 2.00 Petang
GREEN LED
WhatsApp chat