Info Geran dan Pinjaman Perniagaan

Pinjaman Perniagaan

Pinjaman & Geran Bantuan Perniagaan 

Info tentang Pinjaman & Geran Perniagaan di Malaysia.

Maklumat Lengkap 16 Dana Pinjaman Geran Perniagaan Terbaru ( Updated )

dalam fail PDF lengkap alamat dan Contact

DANA BANTUAN PEMBANGUNAN FRANCAIS (DBPF)

Agensi : PERBADANAN NASIONAL BERHAD (PNS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Dana Pinjaman Bantuan Pembangunan Francais (DBPF) adalah insentif bagi menggalakkan usahawan tempatan untuk menukarkan perniagaan konvensional mereka kepada perniagaan francais. Melalui dana ini, …..

Pinjaman


DANA MUDAHCARA

Agensi : UNIT PENERAJU AGENDA BUMIPUTERA (TERAJU)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Dana Mudahcara (Facilitation Fund) diwujudkan sebagai tipping point kepada inisiatif pembiayaan swasta (PFI). Geran 15% dari keseluruhan kos bagi komponen infrastruktur dan peralatan bertindak …..


DANA PENGKOMERSILAN BIOTEKNOLOGI

Agensi : MALAYSIAN BIOTECHNOLOGY CORPORATION SDN. BHD (BIOTECHCORP)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan pembiayaan ini diberikan kepada syarikat-syarikat berstatusBioNexus yang layak dengan kadar maksimum pembiayaan RM3 juta atau 90% daripada jumlahkeseluruhan projek, yang mana lebih …..

Pembiayaan


GERAN BANTUAN PEMBANGUNAN

Agensi : SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA (SKM)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Kemudahan bantuan kewangan berbentuk geran pembangunan perniagaan yang produktif kepada koperasi-koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993. Tujuannya adalah untuk melaksana dan memantapkan …..


GERAN PEMBANGUNAN PEMASARAN (MDG)

Agensi : PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Objektif geran ini ialah untuk membantu PKS memperluaskan pasaran ke luar negara. Kerajaan melalui Geran Pembangunan Pasaran (MDG) menyediakan geran-geran untuk syarikat bagi meringankan kos promosi …..


GREEN LED

Agensi : SME CORP MALAYSIA
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Untuk mengembangkan SSL tempatan / Juara LED. …..


PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 1 )

Agensi : JABATAN PERTANIAN SARAWAK (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Bantuan geran bagi usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Sarawak yang memperolehi nilai jualan tahunan kurang dari RM 50,000 bagi penambahbaikan premis perusahaan, mesin dan peralatan …..

TaniSarawak


PEMBANGUNAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 3 ) SARAWAK

Agensi : JABATAN PERTANIAN SARAWAK (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Bantuan geran bagi usahawan yang memperolehi nilai jualan tahunan melebihi RM 100,000 untuk penambahbaikan premis perusahaan , mesin dan peralatan pemprosesan / pengeluaran , pembungkusan dan …..

Pertanian


PEMBANGUNAN PERUSAHAN KECIL DAN SEDERHANA ( USAHAWAN TAHAP 2 ) SARAWAK

Agensi : JABATAN PERTANIAN SARAWAK (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Bantuan geran bagi usahawan tahap dua di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Sarawak yang memperolehi nilai jualan tahunan di antara RM 50,000 hingga RM 100,000 bagi penambahbaikan premis perusahaan , …..

Tani


PEMBANGUNAN PRODUK FRANCAIS TEMPATAN (PPFT)

Agensi : PERBADANAN NASIONAL BERHAD (PNS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Membantu usahawan Bumiputera tempatan yang mempunyai perniagaan atau produk tempatan yang berupaya untuk dikembangkan melalui sistem francais.Perunding francais akan dilantik olek Kerajaan untuk …..


PROGRAM PENINGKATAN USAHAWAN BUMIPUTERA (PUTERA)

Agensi : PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI SARAWAK (SEDC)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Iamerupakan program usaha sama di antara Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dan SEDC bertujuan untuk membantu dan meningkatkan taraf peniaga kecil Bumiputera yang berpotensi dan berdaya maju. …..


PROJEK KEUSAHAWANAN PERTANIAN (PUP)

Agensi : JABATAN PERTANIAN SARAWAK (JPS)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Geran untuk projek komersil skala (mikro) …..

PupProjek Keusahawanan Pertanian SarawakProjek Komersil Skala MikroProjek Komersil


SERVICES EXPORT FUND (SEF)

Agensi : PERBADANAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA (MATRADE)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

S.E.F menyediakan bantuan kepada Penyedia Perkhidmatan Malaysia (PPM) untuk menjalankan aktiviti bagi mengembangkan dan meneroka ke pasaran antarabangsa. Dana ini diperluaskan dalam bentuk geran …..


SKIM USAHAWAN PERMULAAN BUMIPUTERA (SUPERB)

Agensi : UNIT PENERAJU AGENDA BUMIPUTERA (TERAJU)
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Geran sehingga RM500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif berkonsepkan “business challenge.” Permohonan dibuka kepada individu Bumiputera yang berumur antara 18 sehingga 40 …..


SME EMERGENCY FUND (SMEEF)

Agensi : SME CORP MALAYSIA
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Perniagaan yang terjejas oleh bencana alam boleh memohon bantuan kewangan di bawah program ini. …..


TRANSFORMASI USAHAWAN SABAH ( TRUS – MID )

Agensi : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN SABAH ( MID )
Kategori Entri : Perkhidmatan Pembiayaan/Insentif

Program TRUS – MID ini terbahagi kepada 2skop :-Skop pembungkusanMenaiktaraf pembungkusan produkSkop penambahnaik premisMengubahsuai premis usahawan bagi menepati keperluan sijil Halal Malaysia …..

 

Pinjaman Perniagaan

( Tak Update )

Pinjaman Perniagaan Bagi Tabung-tabung Khas

 • Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu
  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Francais Belia
  Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
 • Kemudahan Bantuan Untuk PKS
  Bank Negara Malaysia
 • Kemudahan Modenisasi Untuk PKS
  Bank Negara Malaysia
 • Kemudahan Pembiayaan “Malaysia Kitchen”
  Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
 • Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut
  Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
 • Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut
  Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
 • Kemudahan Pembiayaan Tekun
  Yayasan Tekun Nasional (YTN)
 • Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK)
  Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
  Agrobank Malaysia
 • Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana
  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Belia Niaga
  Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Skim Belia Tani – i (SBT-i)
  Agrobank Malaysia
 • Skim Francais Eksekutif
  Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
 • Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa
  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Kredit Padi (SKP)
  Agrobank Malaysia
 • Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)
  Agrobank Malaysia
 • Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)
  Agrobank Malaysia
 • Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf)
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Modal Usahawan Tani
  Agrobank Malaysia
 • Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
  Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI)
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Pembiayaan Filem Cereka
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Pembiayaan Francais PNS
  Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
 • Skim Pembiayaan Hutang
  Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
 • Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM
  Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
 • Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)
  Agrobank Malaysia
 • Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif
  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Pembiayaan Perniagaan MARA
  Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Skim Pembiayaan Pusat Negeri (SPPN)
  Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
 • Skim Pemborong PROSPER
  Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
 • Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK)
  Bank Negara Malaysia
 • Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi
  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR)
  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT)
  Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Pra-Francais
  Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
 • Skim PROSPER Siswazah
  Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
 • Skim Runcit PROSPER
  Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
 • Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS)
  Agrobank Malaysia
 • Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW)
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK)
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)
  Agrobank Malaysia
 • Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)
  Agrobank Malaysia
 • Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2)
  Bank Negara Malaysia
 • Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF)
  Bank Pembangunan Malaysia Berhad
 • Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2)
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Tabung Pembangunan ASEAN-Japan
  Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
 • Tabung Perkapalan
  Bank Pembangunan Malaysia Berhad
 • Tabung Projek Usahawan Bumiputera
  Bank Negara Malaysia
 • Tabung Teknologi Tinggi
  Bank Pembangunan Malaysia Berhad
 • Tabung Untuk Makanan (3F)
  Agrobank Malaysia
 • Tabung Untuk Makanan
  Bank Negara Malaysia
 • Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2)
  Bank Negara Malaysia
 • Tabung Usahawan Siswazah (TUS)
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

Kandungan Fail

Rancangan Perniagaan - PDF

geran pinjaman perniagaan

 

Anda akan dapat ini bersama

Info Geran dan Pinjaman Perniagaan
WhatsApp chat