Kunci Kira-Kira – Balance Sheet – Cara Mengira

Kunci kira-kira

Definisi

Kunci kira-kira ialah penyata kewangan yang menunjukkan aset, liabiliti dan ekuiti syarikat pada masa tertentu. Ianya juga dikenali sebagai penyata kedudukan kewangan dan ia memberikan gambaran kesihatan kewangan syarikat.

Terbahagi kepada dua bahagian: aset dan liabiliti. Aset ialah item yang dimiliki oleh syarikat dan mempunyai nilai kewangan, seperti wang tunai, inventori dan harta benda. Liabiliti ialah obligasi yang syarikat berhutang kepada orang lain, seperti pinjaman dan akaun belum bayar. Perbezaan antara aset dan liabiliti syarikat ialah ekuitinya, juga dikenali sebagai aset bersih atau ekuiti pemegang sahamnya.

Bahagian – Aset

Aset disenaraikan mengikut urutan kecairan, bermakna betapa mudahnya ia boleh ditukar kepada tunai. Aset paling cair, seperti tunai dan setara tunai, disenaraikan dahulu, diikuti oleh aset kurang cair, seperti inventori dan harta benda. Ini membolehkan pelabur dan penganalisis melihat berapa banyak wang tunai yang ada di tangan syarikat dan berapa banyak ia telah melabur dalam aset yang kurang cair.

Bahagian – Liabiliti

Liabiliti juga disenaraikan mengikut urutan kematangan, bermakna apabila ia perlu dibayar. Liabiliti jangka pendek, seperti akaun belum bayar, disenaraikan dahulu, diikuti oleh liabiliti jangka panjang, seperti pinjaman dan bon. Ini membolehkan pelabur dan penganalisis melihat jumlah hutang syarikat dan berapa lama ia perlu membayar balik.

Bahagian – Ekuiti

Bahagian ekuiti kunci kira-kira menunjukkan pemilikan syarikat dan bagaimana ia dibiayai. Ia dibahagikan kepada dua bahagian: saham biasa dan pendapatan tertahan. Saham biasa mewakili pemilikan syarikat oleh pemegang sahamnya. Pendapatan tertahan ialah keuntungan yang disimpan oleh syarikat dan bukannya membayarnya sebagai dividen.

Kunci kira-kira ialah penyata kewangan yang penting untuk pelabur dan penganalisis menyemak apabila mempertimbangkan kesihatan kewangan syarikat. Ia menyediakan gambaran aset, liabiliti dan ekuiti syarikat, yang boleh digunakan untuk menganalisis kecairan, kesolvenan dan keuntungannya.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kunci kira-kira ialah penyata titik dalam masa dan ia harus dibandingkan dengan kunci kira-kira sebelumnya, purata industri atau dengan data sejarah syarikat sendiri untuk mempunyai gambaran yang jelas tentang kedudukan kewangan dan prestasi syarikat dari semasa ke semasa. .

Cara Mengira Kunci Kira-kira

Kumpul maklumat kewangan: Mulakan dengan mengumpulkan semua maklumat kewangan yang anda perlukan untuk membuat kunci kira-kira anda. Ini termasuk penyata pendapatan syarikat anda, penyata aliran tunai dan sebarang penyata kewangan lain yang berkaitan.

  • Senaraikan aset: Mulakan dengan menyenaraikan semua aset syarikat anda. Ini boleh termasuk tunai, akaun belum terima, inventori, hartanah, loji dan peralatan (PP&E), pelaburan dan sebarang aset lain yang mungkin dimiliki oleh syarikat anda.
  • Senaraikan liabiliti: Seterusnya, senaraikan semua liabiliti syarikat anda, termasuk akaun belum bayar, pinjaman, gadai janji, bon dan sebarang hutang lain yang perlu dibayar oleh syarikat anda.
  • Tentukan ekuiti pemegang saham: Untuk menentukan ekuiti pemegang saham, tolak liabiliti syarikat anda daripada asetnya. Ini akan memberi anda jumlah angka untuk ekuiti pemegang saham, yang mewakili baki pemilikan syarikat selepas semua hutangnya dibayar.
  • Susun kunci kira-kira: Susun kunci kira-kira anda supaya aset disenaraikan mengikut kecairan, dengan aset paling cair disenaraikan dahulu dan paling sedikit aset cair disenaraikan terakhir. Liabiliti hendaklah disenaraikan mengikut urutan kematangan, dengan liabiliti jangka pendek disenaraikan dahulu dan liabiliti jangka panjang disenaraikan terakhir.
  • Semak ketepatan: Akhir sekali, semak semula kunci kira-kira anda untuk memastikan semua nombor anda adalah tepat dan kunci kira-kira anda dijumlahkan dengan betul.
  • Semak dan kemas kini: Semak kunci kira-kira anda dengan kerap dan kemas kini mengikut keperluan untuk menggambarkan sebarang perubahan dalam kedudukan kewangan syarikat anda.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ianya ialah gambaran tepat masa tentang kesihatan kewangan syarikat, jadi adalah penting untuk membuat yang baru pada selang masa yang tetap, seperti setiap tahun atau suku tahunan, untuk mendapatkan gambaran yang tepat tentang kedudukan kewangan syarikat anda. lebih masa.

Kesimpulannya, kunci kira-kira ialah penyata kewangan yang menunjukkan aset, liabiliti dan ekuiti syarikat pada masa tertentu. Ia menyediakan maklumat berharga tentang kecairan, kesolvenan dan keuntungan syarikat, dan ia harus digunakan bersama dengan penyata kewangan lain untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang kedudukan dan prestasi kewangan syarikat.

Sila Dapatkan Pakej Penyediaan Rancangan Perniagaan untuk memudahkan anda mebuat kunci kira-kira

Koleksi Perisian Bisnes

Kunci Kira-Kira – Balance Sheet – Cara Mengira
Open chat
Scan the code
MyBizCore : Boleh kami bantu ?