Outline Rancangan Perniagaan
panduan rancangan perniagaan

Mengapa menulis rancangan perniagaan sama sekali?

Ia menggoda untuk menyelam terus ke dalam pelaksanaan apabila anda teruja dengan projek perniagaan atau sampingan yang baru, tetapi meluangkan masa untuk menulis rancangan perniagaan dan mendapatkan pemikiran anda di atas kertas membolehkan anda melakukan beberapa perkara yang bermanfaat:

 • Menilai idea perniagaan anda. Sama ada anda mempunyai satu idea perniagaan atau banyak, rancangan perniagaan yang baik boleh membuat idea lebih nyata, membantu anda melihat apakah mereka benar-benar berdaya maju.
 • Rancang untuk fasa seterusnya anda. Sama ada matlamat anda adalah untuk memulakan perniagaan baru atau skala perniagaan sedia ada ke peringkat seterusnya, pelan perniagaan boleh membantu anda memahami apa yang perlu berlaku dan mengenal pasti jurang untuk ditangani.
 • Jelaskan strategi, matlamat, dan taktik. Menulis pelan perniagaan boleh menunjukkan kepada anda langkah-langkah seterusnya yang boleh diambil untuk mengambil idea besar dan abstrak. Ia juga boleh membantu anda mempersempit strategi anda dan mengenal pasti taktik yang jelas yang akan menyokongnya.
 • Skop kerja yang diperlukan. Tanpa pelan konkrit, overruns dan penangguhan kos semua pasti. Pelan perniagaan boleh membantu anda melihat skop kerja yang lengkap dan menyesuaikan pelaburan masa dan wang anda dengan sewajarnya.
 • Bina pasukan dan membina perkongsian. Apabila anda memerlukan pembelian dari pekerja dan ahli pasukan yang berpotensi, terutamanya dalam peringkat awal perniagaan anda, pelan perniagaan yang ditulis dengan jelas adalah salah satu alat terbaik yang anda perlukan. Pelan perniagaan memberikan pandangan yang baik pada matlamat anda untuk perniagaan, membiarkan rakan kongsi menilai sendiri sama ada mereka setuju dengan visi anda.
 • Memohon dana. Mengekalkan pembiayaan untuk perniagaan anda, sama ada dari pelabur atau bank, adalah salah satu sebab paling umum untuk membuat rancangan perniagaan.
 • 1.0 Executive Summary – Ringkasan Eksekutif
 • 1.1 Objectives – Objektif
 • 1.2 Mission – Misi
 • 1.3 Keys to Success – Kunci Kejayaan
 • 2.0 Company Summary – Ringkasan Syarikat
 • 2.1 Company Ownership – Pemilikan Syarikat
 • 2.2 Company History – Sejarah Syarikat (for ongoing companies) or Start-up Plan – Plan Pemula (for new companies)
 • 2.3 Company Locations and Facilities – Premis dan Fasiliti Syarikat
 • 3.0 Products and Services – Produk dan Servis
 • 3.1 Product and Service Description – Maklumat Produk dan Servis
 • 3.2 Competitive Comparison – Perbandingan Pesaing
 • 3.3 Sales Literature – Bahan Penulisan Jualan
 • 3.4 Sourcing and Fulfillment – Penyelidikan dan Keperluan
 • 3.5 Technology – Teknologi
 • 3.6 Future Products and Services – Produk dan Servis Masa hadapan
 • 4.0 Market Analysis Summary – Ringkasan Analisis Pasaran
 • 4.1 Market Segmentation – Segmentasi Pasaran
 • 4.2 Target Market Segment Strategy – Strategi Segmentasi Pasaran Tumpuan
 • 4.2.1 Market Needs – Keperluan Pasaran
 • 4.2.2 Market Trends – Rentak/Trend Pasaran
 • 4.2.3 Market Growth – Pertumbuhan Pasaran
 • 4.3 Industry Analysis – Analisis Industri
 • 4.3.1 Industry Participants – Pemain dalam Industri
 • 4.3.2 Distribution Patterns – Pola Taburan
 • 4.3.3 Competition and Buying Patterns – Pola Pesaingan dan Pembelian
 • 4.3.4 Main Competitors – Pesaing Utama
 • 5.0 Strategy and Implementation Summary – Ringkasan Strategi dan Implementasi
 • 5.1 Strategy Pyramids – Piramid Strategi
 • 5.2 Value Proposition – Nilai Proposal
 • 5.3 Competitive Edge – Kelebihan dalam Persaingan
 • 5.4 Marketing Strategy – Strategi Pemasaran
 • 5.4.1 Positioning Statements – Penyataan pengaturan Kedudukan
 • 5.4.2 Pricing Strategy – Strategi Penetapan Harga
 • 5.4.3 Promotion Strategy – Strategi Promosi
 • 5.4.4 Distribution Patterns – Pola Taburan
 • 5.4.5 Marketing Programs – Program Pemasaran
 • 5.5 Sales Strategy – Strategi Jualan
 • 5.5.1 Sales Forecast – Anggaran Jualan
 • 5.5.2 Sales Programs – Program Jualan
 • 5.6 Strategic Alliances – Gabungan Strategik
 • 5.7 Milestones – Pencapaian
 • 6.0 Web Plan Summary – Ringkasan Plan Internet
 • 6.1 Website Marketing Strategy – Strategi Pemasaran Laman web
 • 6.2 Development Requirements – Keperluan Untuk Pertumbuhan
 • 7.0 Management Summary – Ringkasan Pengurusan
 • 7.1 Organizational Structure – Struktur Organisasi
 • 7.2 Management Team – Anggota Pengurusan
 • 7.3 Management Team Gaps –
 • 7.4 Personnel Plan – Rancangan tenaga kerja
 • 8.0 Financial Plan – Rancangan Kewangan
 • 8.1 Important Assumptions – Andaian Penting
 • 8.2 Key Financial Indicators – Penanda aras Penting Kewangan
 • 8.3 Break-even Analysis – Analisis Titik Pulang Modal
 • 8.4 Projected Profit and Loss – Analisis Untung Rugi
 • 8.5 Projected Cash Flow – Anggaran Aliran Tunai
 • 8.6 Projected Balance Sheet – Anggaran Penyata Untung Rugi
 • 8.7 Business Ratios – Nisbah Perniagaan
 • 8.8 Long-term Plan – Rancangan Jangka Panjang

Koleksi Digital

Outline Rancangan Perniagaan
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Buka Wasap
  1
  Boleh kami bantu