Pemasaran Perniagaan

Pemasaran perniagaan

Pengenalan kepada Konsep Pemasaran Perniagaan

Definisi Pemasaran Perniagaan

Satu proses yang dikendalikan secara sistematik oleh usahawan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pengguna di samping meningkatkan jualan syarikat.

Tujuan Pemasaran Perniagaan

Untuk memuaskan kehendak dan keperluan pelanggan di samping menyumbang kepada keuntungan perniagaan.

Konsep Pemasaran Perniagaan

 • Berorientasikan produk
 • Berorientasikan pengguna

Berorientasikan produk

Mengandaikan pelanggan akan memilih produk yang berkualiti dan menawarkan harga yang berpatutan.

Berorientasikan pengguna

Mengutamakan kepuasan pelanggan.

Unsur Pemasaran

 • Produk
 • Harga
 • Agihan atau saluran pemasaran
 • Promosi

Produk

 • Rekabentuk barangan atau pakej perkhidmatan
 • Corak pembungkusan
 • Jenama yang sesuai
 • Perkhidmatan selepas jualan

Harga

 • Berasaskan nilai
 • Berasaskan kos
 • Harga berasaskan tahap keuntungan
 • Berasaskan titik pulang modal
 • Berasaskan persaingan

Agihan (saluran pasaran)

 • Pemborong
 • agen jualan
 • Peruncit
 • terus kepada pelanggan

Promosi

 • Pengiklanan – Melalui akhbar, tv, radio, majalah
 • Promosi Jualan – Premium, kupon, hadiah “patronage”, promosi mengumpul mata bagi setiap pembelian

Dapatkan Pakej Penyediaan RP ini Bersama Template Excel Penyata Kewangan dgn Hanya RM10

Rancangan Pemasaran

Rancangan Pemasaran menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil bagi memuaskan kehendak dan keperluan pengguna disamping meningkatkan jualan syarikat.

 • Pengenalan terhadap barang/perkhidmatan
 • Sasaran pasaran
 • Saiz pasaran
 • Persaingan
 • Syer pasaran
 • Ramalan jualan
 • Strategi pemasaran
 • Perbelanjaan rancangan pemasaran

Pengenalan terhadap barang/perkhidmatan

Terangkan dengan jelas barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan atau ditawarkan.
Produk atau perkhidmatan perlu mampu untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan yang disasarkan

Sasaran Pasaran

Terangkan dengan jelas barang atau perkhidmatan yang dikeluarkan atau ditawarkan.
Produk atau perkhidmatan perlu mampu untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan yang disasarkan.

Sasaran Pasaran

Siapakah kumpulan pelanggan yang menjadi sasaran untuk produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Contohnya pelanggan sasaran boleh diketegorikan mengikut jantina, umur, tahap pendidikan, tahap pendapatan, kawasan atau sebagainya.

Saiz Pasaran

Anggarkan saiz pasaran berdasarkan kadar penggunaan sekarang.
Adakah saiz pasaran sekarang dan masa depan menggalakkan untuk diceburi?

Persaingan

Kenalpasti pesaing-pesaing utama dalam perniagaan dan buat analisis kekuatan kelemahan mereka secara objektif.

Syer Pasaran

Syer pasaran adalah peratusan yang dianggarkan daripada saiz pasaran.
Anggaran ini diperoleh berasaskan kekuatan dan kelemahan perniagaan berbanding pesaing-pesaing dalam sasaran pasaran.

Ramalan Jualan

Kira anggaran jualan untuk tahun pertama operasi dengan mengambil kira faktor-faktor seperti, tempoh memulakan perniagaan, persaingan, perubahan permintaan mengikut musim, dan kitaran projek yang dijalankan sebelum
menghasilkan jualan.

Ramalan Jualan

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran menerangkan perancangan dan strategi yang akan digunakan oleh perniagaan untuk menarik minat belian di kalangan pasaran sasaran yang berkaitan dengan barang atau perkhidmatan, harga, pengedaran, dan promosi.

Perbelanjaan Rancangan Pemasaran

Senaraikan keperluan aset untuk melaksanakan aktiviti pemasaran.

Kenal pasti juga belanja-belanja bulanan dan perbelanjaan lain yang terlibat dalam perancangan tersebut seperti belanja-belanja bulanan (overhead) dan belanja-belanja lain.

Perbelanjaan Rancangan Pemasaran

Contoh :

ButirAset(RM)Perbelanjaan(bulanan) RMPerbelanjaan lain-lain RMJumlah(RM)
Aset Bukan Semasa
Van Penghantaran
60,000.0060,000.00
Perbelanjaan Bulanan
Promosi200.00200.00
Petrol & Belanja Kenderaan500.00500.00
Perbelanjaan lain
Insuran & Cukai Jalan Van2,500.002,500.00
Jumlah
60,000.00700.002,500.0063,200.00

Dapatkan The book On Marketing Planning (366 mukasurat)

Koleksi Perisian Bisnes

Pemasaran Perniagaan
Open chat
Scan the code
MyBizCore : Boleh kami bantu ?