Template Excel Analisis Penyata Kewangan Lengkap

Template Excel Analisis Penyata Kewangan Lengkap

Satu Program Template Penyata Kewangan Excel untuk mengira semua aspek  analisis kewangan dan ramalan kewangan.

Analisis kewangan menggunakan gabungan nisbah dan purata industri untuk menilai prestasi kewangan syarikat.

Graf garis trend juga dihasilkan, membandingkan prestasi syarikat dengan purata industri.

Akhir sekali, maklumat sejarah digunakan untuk menyediakan satu set pro forma penyata kewangan menggunakan kedua-dua fungsi linear dan bukan linear.

Program Excel Analisis Kewangan Lengkap Boleh Mengira :

 • Balance Sheet
 • Income Statements
 • Cash Flow
 • Key Financials
 • Ratio Analysis
 • Benchmarks Analysis
 • Horizontal Analysis
 • Vertical Analysis
 • Proforma Financials (Simple)
 • Proforma Financials (Linear)
 • Proforma Financials (Exponential)
 • Scenario Analysis
 • Budget Analysis
 • Final Budget

Promosi Bundle RM10.00 Dapat tambahan 2 produk bonus

Quantity

  Description

  Program Template Excel Analisis Penyata Kewangan Lengkap ini penting untuk memahami kesihatan kewangan syarikat, membuat keputusan termaklum dan merancang untuk masa depan. Mereka biasanya digunakan oleh perniagaan, pelabur dan profesional kewangan untuk menilai prestasi, membuat pilihan strategik dan menetapkan matlamat kewangan.

  Program Excel Analisis Kewangan Lengkap Meliputi Pengiraan :

  1. **Balance Sheet / Lembaran Imbangan**: Penyata kewangan yang menyediakan gambaran kedudukan kewangan syarikat pada masa tertentu. Ia menunjukkan aset, liabiliti dan ekuiti pemegang saham syarikat. Kunci kira-kira mengikut formula: Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemegang Saham.

  2. **Income Statements / Penyata Pendapatan**: Juga dikenali sebagai penyata untung rugi (P&L), ia melaporkan hasil, perbelanjaan dan pendapatan bersih syarikat dalam tempoh tertentu. Ia membantu menilai keuntungan syarikat.

  3. **Cash Flow / Penyata Aliran Tunai**: Penyata kewangan yang menjejaki aliran masuk dan keluar tunai dalam syarikat. Ia dibahagikan kepada aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan serta penting untuk memahami kecairan syarikat.

  4. **Key Financials / Kewangan Utama**: Ini ialah metrik kewangan kritikal yang memberikan pandangan menyeluruh tentang kesihatan kewangan syarikat, termasuk hasil, keuntungan, tahap hutang dan banyak lagi.

  5. **Ratio Analysis / Analisis Nisbah**: Proses menilai prestasi kewangan syarikat dengan menganalisis pelbagai nisbah, seperti nisbah kecairan, keuntungan, kesolvenan dan kecekapan, untuk mendapatkan pandangan tentang kekuatan dan kelemahannya.

  6. **Benchmarks Analysis / Analisis Penanda Aras**: Membandingkan prestasi kewangan syarikat dengan piawaian industri atau prestasi pesaing untuk menilai cara ia disusun dari segi keuntungan, kecekapan dan metrik utama yang lain.

  7. **Horizontal Analysis / Analisis Mendatar**: Teknik analisis kewangan yang membandingkan data kewangan dalam beberapa tempoh untuk mengenal pasti arah aliran atau perubahan dalam prestasi syarikat, seperti perbandingan tahun ke tahun atau suku ke suku.

  8. **Vertical Analysis / Analisis Menegak**: Juga dikenali sebagai analisis saiz biasa, ia melibatkan menyatakan setiap item baris pada penyata kewangan sebagai peratusan item asas (biasanya jumlah hasil atau jumlah aset). Ini membantu dalam menilai komposisi perbelanjaan atau aset.

  9. **Proforma Financials / Kewangan Proforma (Mudah, Linear, Eksponen)**: Penyata kewangan Proforma ialah penyata kewangan hipotetikal yang menggambarkan rupa kewangan syarikat di bawah andaian atau senario tertentu. Kaedah mudah, Linear dan Eksponen merujuk kepada cara yang berbeza untuk mengunjurkan kewangan masa hadapan berdasarkan pelbagai andaian.

  10. **Scenario Analysis / Analisis Senario**: Proses mencipta berbilang senario kewangan berdasarkan andaian atau pembolehubah yang berbeza untuk menilai bagaimana perubahan ini mungkin memberi kesan kepada prestasi kewangan syarikat.

  11. **Budget Analysis / Analisis Belanjawan**: Pemeriksaan prestasi kewangan sebenar syarikat berbanding angka belanjawan atau unjuran. Ia membantu dalam memahami varians dan mengenal pasti kawasan di mana pelarasan mungkin diperlukan.

  12. **Final Budget / Belanjawan Akhir**: Pelan kewangan yang diluluskan dan terperinci untuk tempoh tertentu, biasanya dibangunkan oleh syarikat untuk membimbing aktiviti kewangannya. Belanjawan akhir berfungsi sebagai peta jalan untuk memperuntukkan sumber dan mengurus perbelanjaan.

  Program Excel Analisis Kewangan Lengkap

   

  Template Excel Analisis Penyata Kewangan Lengkap
  Open chat
  Scan the code
  Hi , saya ingin info lanjut > Template Excel Analisis Penyata Kewangan Lengkap