Rancangan Pemasaran – Cara Membuat

rancangan pemasaran

Apa itu Rancangan pemasaran

Rancangan pemasaran perniagaan ialah dokumen bertulis yang menggariskan strategi dan matlamat pemasaran keseluruhan syarikat. Ia adalah pelan tindakan untuk cara perniagaan akan mempromosikan dan menjual produk atau perkhidmatannya kepada khalayak sasarannya.

Langkah pertama dalam membuat rancangan pemasaran ialah menjalankan penyelidikan pasaran. Ini termasuk menganalisis industri, mengenal pasti khalayak sasaran, dan menyelidik persaingan. Maklumat yang dikumpul semasa proses ini akan digunakan untuk mencipta gambaran terperinci pasaran dan untuk mengenal pasti peluang untuk pertumbuhan.

Langkah seterusnya ialah menetapkan matlamat khusus yang boleh diukur untuk rancangan pemasaran. Matlamat ini harus diselaraskan dengan objektif perniagaan keseluruhan dan harus merangkumi kedua-dua sasaran jangka pendek dan jangka panjang.

Selepas menetapkan matlamat, langkah seterusnya ialah membangunkan strategi dan taktik untuk mencapai matlamat ini. Ini termasuk mengenal pasti khalayak sasaran, membangunkan cadangan jualan unik (USP) dan mencipta campuran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi). Campuran pemasaran ialah gabungan elemen yang digunakan oleh perniagaan untuk memasarkan produk atau perkhidmatannya. Setiap elemen campuran perlu dipertimbangkan dengan teliti untuk memastikan ia sejajar dengan rancangan dan matlamat pemasaran keseluruhan.

Campuran pemasaran termasuk:

 • Produk: Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan, termasuk ciri dan faedahnya.
 • Harga: Kos produk atau perkhidmatan, termasuk sebarang diskaun atau promosi.
 • Tempat: Tempat produk atau perkhidmatan akan dijual, termasuk lokasi fizikal dan dalam talian.
 • Promosi: Cara produk atau perkhidmatan akan dipromosikan, termasuk pengiklanan, promosi jualan, perhubungan awam dan jualan peribadi.

Apabila strategi dan taktik telah dibangunkan, langkah seterusnya ialah melaksanakan rancangan tersebut. Ini termasuk memperuntukkan sumber, membuat belanjawan dan membuat garis masa bila setiap taktik akan dilaksanakan. Adalah penting untuk memantau kemajuan rancangan dan membuat pelarasan mengikut keperluan.

Cara membuat

Mewujudkan rancangan pemasaran melibatkan beberapa langkah:

 1. Menjalankan penyelidikan pasaran:
  • Kumpul maklumat tentang industri, khalayak sasaran dan persaingan untuk mencipta gambaran terperinci tentang pasaran dan mengenal pasti peluang untuk pertumbuhan.
 2. Tetapkan matlamat khusus yang boleh diukur:
  • Selaraskan pelan pemasaran dengan objektif perniagaan keseluruhan dan masukkan kedua-dua sasaran jangka pendek dan jangka panjang.
 3. Membangunkan strategi dan taktik:
 4. Laksanakan rancangan:
  • Peruntukkan sumber, buat belanjawan dan buat garis masa untuk setiap taktik akan dilaksanakan.
 5. Pantau kemajuan dan buat pelarasan:
  • Jejaki kemajuan rancangan dan buat pelarasan mengikut keperluan.
 6. Nilaikan keberkesanan:
  • Analisis data tentang jualan, penglibatan pelanggan dan metrik lain untuk menentukan sama ada matlamat telah dicapai dan buat perubahan pada pelan yang perlu.

Berikut ialah pecahan yang lebih terperinci bagi setiap langkah:

Menjalankan penyelidikan pasaran:

 • Menganalisis industri untuk mengenal pasti arah aliran dan peluang.
 • Kenal pasti khalayak sasaran dengan membahagikan pasaran dan memahami keperluan dan tingkah laku mereka.
 • Selidik pertandingan untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka.

Tetapkan matlamat khusus yang boleh diukur:

 • Kenal pasti objektif perniagaan keseluruhan dan selaraskan matlamat pemasaran dengannya.
 • Tetapkan kedua-dua sasaran jangka pendek dan jangka panjang untuk rancangan pemasaran.
 • Pastikan matlamat adalah khusus, boleh diukur, boleh dicapai, relevan dan terikat masa (SMART).

Membangunkan strategi dan taktik:

 • Kenal pasti khalayak sasaran dan buat profil pelanggan.
 • Bangunkan cadangan jualan unik (USP) yang membezakan perniagaan daripada pesaing.
 • Buat campuran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi) yang sejajar dengan rancangan dan matlamat pemasaran keseluruhan.

Laksanakan rancangan:

 • Peruntukkan sumber, termasuk belanjawan, kakitangan dan teknologi.
 • Buat garis masa bila setiap taktik akan dilaksanakan.
 • Menyampaikan rancangan kepada semua pihak berkepentingan yang berkaitan.

Pantau kemajuan dan buat pelarasan:

 • Jejaki kemajuan rancangan, menggunakan petunjuk prestasi utama (KPI) untuk mengukur kejayaan.
 • Buat pelarasan mengikut keperluan, berdasarkan keputusan.

Menilai keberkesanan:

 • Analisis data tentang jualan, penglibatan pelanggan dan metrik lain.
 • Tentukan sama ada matlamat telah dicapai dan buat perubahan pada rancangan yang perlu.
 • Gunakan hasilnya untuk meningkatkan usaha pemasaran masa hadapan.

Tajuk utama dalam penulisan rancangan pemasaran

 1. Ringkasan Eksekutif:
  • Gambaran keseluruhan ringkas tentang keseluruhan rancangan pemasaran, termasuk matlamat syarikat, khalayak sasaran dan strategi.
 2. Analisis Pasaran:
  • Analisis terperinci industri, khalayak sasaran dan persaingan, termasuk maklumat tentang saiz pasaran, pertumbuhan dan arah aliran.
 3. Matlamat dan Objektif:
  • Matlamat khusus dan boleh diukur yang sejajar dengan objektif perniagaan keseluruhan dan termasuk sasaran jangka pendek dan jangka panjang.
 4. Khalayak Sasaran:
  • Penerangan terperinci tentang khalayak sasaran, termasuk demografi, psikografik dan corak tingkah laku.
 5. Cadangan Jualan Unik (USP):
  • Kenyataan yang membezakan perniagaan daripada pesaingnya dan dengan jelas menyampaikan nilai yang ditawarkannya kepada khalayak sasaran.
 6. Campuran Pemasaran:
  • Penerangan terperinci tentang produk atau perkhidmatan, termasuk ciri dan faedah; strategi harga; saluran pengedaran; dan taktik promosi.
 7. Pelaksanaan:
  • Pelan untuk memperuntukkan sumber, membuat belanjawan dan melaksanakan rancangan pemasaran, termasuk garis masa untuk setiap taktik akan dilaksanakan.
 8. Pemantauan dan Penilaian:
  • Pelan untuk memantau kemajuan pelan pemasaran dan mengukur keberkesanannya, termasuk petunjuk prestasi utama (KPI) dan proses untuk membuat pelarasan mengikut keperluan.
 9. Kesimpulan:
  • Ringkasan rancangan pemasaran dan langkah yang akan diambil oleh syarikat untuk mencapai matlamatnya.
 10. Lampiran:
  • Maklumat tambahan dan data sokongan, seperti penyelidikan pasaran, tinjauan dan unjuran kewangan.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa tajuk mungkin berbeza-beza bergantung pada syarikat dan elemen khusus pelan tersebut. Kuncinya adalah untuk memastikan pelan itu jelas, ringkas dan mudah diikuti, dan ia menyediakan semua maklumat yang diperlukan untuk pihak berkepentingan untuk memahami strategi pemasaran syarikat.

Adalah penting untuk diingat bahawa rancangan pemasaran bukanlah dokumen sekali sahaja, sebaliknya dokumen hidup yang harus disemak dan dikemas kini dengan kerap.

Akhir sekali, adalah penting untuk menilai keberkesanan pelan pemasaran. Ini termasuk menganalisis data tentang jualan, penglibatan pelanggan dan metrik lain untuk menentukan sama ada matlamat telah dicapai. Berdasarkan keputusan, pelan pemasaran boleh diubah suai dan diselaraskan untuk kejayaan masa depan.

Secara keseluruhan, pelan pemasaran yang direka dengan baik boleh membantu perniagaan mencapai matlamatnya dan meningkatkan peluangnya untuk berjaya di pasaran. Ia adalah alat yang berharga untuk perniagaan kecil dan besar dan boleh digunakan untuk membimbing membuat keputusan, memperuntukkan sumber dan mengukur kemajuan.

Koleksi Perisian Bisnes

Rancangan Pemasaran – Cara Membuat
Open chat
Scan the code
MyBizCore : Boleh kami bantu ?