Aliran Tunai Perniagaan – Cara Mengira

Aliran Tunai Perniagaan

Nadi Perniagaan

Aliran tunai adalah nadi kepada mana-mana perniagaan. Ia adalah wang yang mengalir masuk dan keluar dari perniagaan dan merupakan komponen penting dalam menentukan kesihatan kewangan syarikat. Aliran tunai positif bermakna perniagaan menjana lebih banyak wang daripada perbelanjaan, manakala aliran tunai negatif bermakna perniagaan membelanjakan lebih banyak wang daripada menjana.

Terdapat dua jenis aliran tunai:

 • Aliran tunai operasi ialah tunai yang dijana oleh operasi harian perniagaan, seperti penjualan barangan atau perkhidmatan.
 • Aliran tunai pelaburan ialah tunai yang dijana oleh pelaburan, seperti penjualan aset atau harta benda.

Aliran tunai yang positif adalah penting untuk perniagaan dapat membayar bilnya, melabur dalam peluang pertumbuhan dan mengekalkan kedudukan kewangan yang sihat. Tanpa aliran tunai yang positif, perniagaan mungkin mendapati dirinya bergelut untuk membayar bilnya dan menghadapi masalah kewangan.

Salah satu cara utama untuk meningkatkan aliran tunai perniagaan ialah meningkatkan hasil. Ini boleh dilakukan dengan meluaskan pangkalan pelanggan, meningkatkan jualan, dan mencari sumber pendapatan baharu. Satu lagi cara untuk meningkatkan aliran tunai ialah mengurangkan perbelanjaan. Ini boleh dilakukan dengan mengurangkan kos, merundingkan tawaran yang lebih baik dengan pembekal, dan memperkemas operasi.

Satu lagi aspek penting untuk dipertimbangkan ialah mengurus akaun belum terima dan belum bayar. Ini bermakna memastikan pelanggan membayar bil mereka tepat pada masanya dan perniagaan membayar bilnya tepat pada masanya juga. Pembayaran lewat boleh membawa kepada masalah aliran tunai, jadi adalah penting untuk mempunyai sistem untuk menguruskan akaun belum terima dan perlu dibayar dengan berkesan.

Di samping itu, adalah penting untuk memerhatikan inventori. Mempunyai terlalu banyak inventori boleh mengikat tunai dan menimbulkan masalah aliran tunai, jadi penting untuk mengurus tahap inventori dengan berhati-hati. Ini boleh dilakukan dengan memerhatikan perolehan inventori dan melaraskannya mengikut keperluan.

Dapatkan Pakej Penyediaan RP ini Bersama Template Excel Penyata Kewangan dgn Hanya RM10

Cara Mengira Aliran Tunai Perniagaan

Mengira aliran tunai untuk perniagaan adalah langkah penting dalam memahami kesihatan kewangannya dan mengenal pasti masalah aliran tunai yang berpotensi. Terdapat beberapa kaedah untuk mengira aliran tunai, tetapi salah satu kaedah yang paling biasa digunakan ialah penyata aliran tunai.

Penyata aliran tunai ialah penyata kewangan yang menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar tunai untuk tempoh masa tertentu, seperti sebulan atau setahun. Penyata aliran tunai dibahagikan kepada tiga bahagian: aktiviti operasi, aktiviti pelaburan, dan aktiviti pembiayaan.

 • Aktiviti Operasi: Bahagian ini menunjukkan tunai yang dijana oleh operasi harian perniagaan, seperti penjualan barangan atau perkhidmatan. Untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti operasi, anda akan bermula dengan pendapatan bersih dan kemudian menambah atau menolak sebarang item bukan tunai, seperti susut nilai, pelunasan dan perubahan dalam modal kerja (seperti akaun belum terima dan belum bayar).
 • Aktiviti Pelaburan: Bahagian ini menunjukkan tunai yang dijana oleh pelaburan, seperti penjualan aset atau harta. Untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti pelaburan, anda akan menambah atau menolak sebarang tunai yang dijana atau digunakan daripada penjualan aset atau harta.
 • Aktiviti Pembiayaan: Bahagian ini menunjukkan tunai yang dijana oleh aktiviti pembiayaan, seperti penjualan stok atau penerbitan bon. Untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan, anda akan menambah atau menolak sebarang tunai yang dijana atau digunakan daripada terbitan saham atau bon, dan sebarang pembayaran balik hutang.

Untuk mengira aliran tunai keseluruhan, anda akan menambah aliran tunai daripada aktiviti operasi, aktiviti pelaburan dan aktiviti pembiayaan.

Satu lagi cara untuk mengira aliran tunai adalah menggunakan unjuran aliran tunai. Unjuran aliran tunai ialah anggaran aliran masuk dan keluar tunai masa hadapan. Ia membantu mengenal pasti masalah aliran tunai yang berpotensi dan mengambil tindakan untuk membetulkannya sebelum ia menjadi isu utama.

Langkah Pengiraan Aliran Tunai Perniagaan

 • Mulakan dengan pendapatan bersih:

Ini adalah titik permulaan untuk mengira aliran tunai daripada aktiviti operasi. Pendapatan bersih didapati pada penyata pendapatan dan mewakili keuntungan atau kerugian perniagaan selepas semua perbelanjaan ditolak daripada hasil.

 • Tambah kembali item bukan tunai:

Item bukan tunai, seperti susut nilai dan pelunasan, ditambah semula kepada pendapatan bersih untuk mencapai aliran tunai operasi.

 • Laraskan untuk perubahan dalam modal kerja:

Item modal kerja, seperti akaun belum terima dan belum bayar, juga diambil kira semasa mengira aliran tunai operasi. Jika akaun belum terima meningkat, ini adalah sumber tunai, dan jika akaun belum terima berkurangan, ini adalah penggunaan tunai.

 • Jumlahkan aliran tunai daripada aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan:

Untuk mengira aliran tunai keseluruhan, anda menambah aliran tunai daripada aktiviti operasi, aktiviti pelaburan dan aktiviti pembiayaan. Aktiviti pelaburan termasuk pembelian atau penjualan aset jangka panjang, seperti hartanah, loji dan peralatan. Aktiviti pembiayaan termasuk pengeluaran stok atau bon dan pembayaran balik hutang.

Mengira aliran tunai perniagaan adalah penting untuk menilai kesihatan dan prestasi kewangan syarikat. Aliran tunai mengukur aliran masuk dan keluar tunai dalam tempoh tertentu, memberikan pandangan tentang keupayaan syarikat untuk memenuhi kewajipan kewangannya, melabur dalam pertumbuhan dan menjana keuntungan. Terdapat tiga komponen utama aliran tunai: aliran tunai operasi, aliran tunai pelaburan, dan aliran tunai pembiayaan. Mari kita terokai setiap komponen ini dan berikan contoh:

Aliran Tunai Operasi/Operating Cash Flow (OCF):
Aliran tunai operasi mengukur tunai yang dijana atau digunakan dalam operasi harian syarikat. Ia adalah penunjuk utama keupayaan syarikat untuk mengekalkan perniagaannya dan menjana keuntungan. Untuk mengira OCF, anda boleh menggunakan formula berikut:

Aliran Tunai Operasi = Pendapatan Bersih + Perbelanjaan Bukan Tunai + Perubahan dalam Modal Kerja

Contoh OCF:

 • Pendapatan Bersih: Jika syarikat melaporkan pendapatan bersih $100,000, jumlah ini dimasukkan dalam OCF.
 • Perbelanjaan Bukan Tunai: Perbelanjaan bukan tunai ialah item seperti susut nilai dan pelunasan. Jika syarikat melaporkan perbelanjaan susut nilai $20,000, tambahkan ini pada OCF.
 • Perubahan dalam Modal Kerja: Modal kerja termasuk aset semasa (cth., akaun belum terima, inventori) dan liabiliti semasa (cth., akaun belum bayar, hutang jangka pendek). Pengurangan dalam modal kerja (cth., mengumpul lebih banyak akaun belum terima atau menangguhkan pembayaran kepada pembekal) akan meningkatkan OCF, manakala peningkatan dalam modal kerja (cth., inventori yang lebih tinggi atau akaun belum bayar) akan mengurangkan OCF.

Aliran Tunai Pelaburan/Investing Cash Flow (ICF):
Aliran tunai pelaburan menjejaki wang tunai yang digunakan untuk membeli atau menjual aset seperti hartanah, peralatan dan pelaburan. Formula untuk mengira ICF adalah seperti berikut:

Aliran Tunai Melabur = Aliran Masuk Tunai daripada Jualan Aset – Aliran Keluar Tunai daripada Pembelian Aset

Contoh ICF:

 • Aliran Masuk Tunai daripada Jualan Aset: Jika syarikat menjual peralatan dengan harga $30,000, jumlah ini dianggap sebagai aliran masuk tunai dalam ICF.
 • Aliran Keluar Tunai daripada Pembelian Aset: Jika syarikat melabur $50,000 dalam mesin baharu, ini dianggap sebagai aliran keluar tunai dalam ICF.

Aliran Tunai Pembiayaan/Financing Cash Flow (FCF):
Aliran tunai pembiayaan mencerminkan tunai yang diterima daripada peminjaman atau pembayaran hutang dan pengeluaran atau pembelian semula saham syarikat. Formula untuk mengira FCF adalah seperti berikut:

Aliran Tunai Pembiayaan = Aliran Masuk Tunai daripada Pinjaman atau Pengeluaran Stok – Aliran Keluar Tunai daripada Pembayaran Balik Hutang atau Belian Balik Stok

Contoh FCF:

 • Aliran Masuk Tunai daripada Pinjaman: Jika syarikat memperoleh pinjaman sebanyak $200,000, ini dianggap sebagai aliran masuk tunai dalam FCF.
 • Aliran Keluar Tunai daripada Pembayaran Balik Hutang: Jika syarikat membayar pinjaman sedia ada, menghasilkan pembayaran balik hutang $50,000, ini ialah aliran keluar tunai dalam FCF.
 • Aliran Keluar Tunai daripada Belian Balik Stok: Jika syarikat membeli balik sahamnya sendiri bernilai $30,000, ini ialah aliran keluar tunai dalam FCF.

Untuk mengira aliran tunai keseluruhan syarikat, gunakan formula berikut:

Aliran Tunai Keseluruhan = OCF + ICF + FCF

Aliran tunai yang positif menunjukkan bahawa syarikat menjana lebih banyak tunai daripada perbelanjaan, yang secara amnya merupakan tanda kesihatan kewangan yang baik. Aliran tunai negatif mungkin menunjukkan cabaran kewangan atau keperluan untuk pembiayaan.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa analisis aliran tunai boleh berbeza-beza mengikut industri dan syarikat, jadi adalah penting untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan matlamat kewangan perniagaan semasa mentafsir keputusan.

Ringkasnya, untuk mengira aliran tunai untuk perniagaan, anda boleh menggunakan penyata aliran tunai atau kaedah unjuran aliran tunai. Penyata aliran tunai ialah penyata kewangan yang menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar tunai untuk tempoh masa tertentu, dibahagikan kepada aktiviti operasi, aktiviti pelaburan, dan aktiviti pembiayaan. Unjuran aliran tunai ialah anggaran aliran masuk dan keluar tunai masa hadapan, membantu mengenal pasti masalah aliran tunai yang berpotensi.

Akhir sekali, adalah penting untuk mempunyai rancangan kewangan yang kukuh. Ini termasuk mempunyai belanjawan, meramalkan aliran tunai masa hadapan dan memantau aliran tunai sebenar berbanding ramalan. Ini akan membantu mengenal pasti masalah aliran tunai yang berpotensi lebih awal dan mengambil tindakan untuk membetulkannya sebelum ia menjadi isu utama.

Kesimpulannya, aliran tunai adalah aspek penting dalam mana-mana perniagaan dan adalah penting untuk mengurusnya dengan berkesan untuk mengekalkan kedudukan kewangan yang sihat. Ini boleh dilakukan dengan meningkatkan hasil, mengurangkan perbelanjaan, menguruskan akaun belum terima dan perlu dibayar, mengawasi inventori dan mempunyai rancangan kewangan yang kukuh. Dengan mengikuti petua ini, perniagaan boleh meningkatkan aliran tunai mereka dan menjamin masa depan kewangan yang kukuh.

Koleksi Perisian Bisnes

Koleksi Ebook Buat Duit

Aliran Tunai Perniagaan – Cara Mengira
Open chat
Scan the code
MyBizCore : Boleh kami bantu ?