Perbezaan Antara Revenue dan Income

Anda bingung Apa Perbezaan antara Revenue dan Income? Inilah Penjelasan – Tanpa disedari, biasanya beberapa istilah kewangan sering sekali disalah-digunakan dalam perbualan harian. Walaupun maksud Revenue dan Income apabila diterjemah kepada Bahasa Malaysia akan memberi maksud yang sama iaitu Pendapatan. Penggunaan perkataan yang salah kadang-kadang akan menyebabkan kekeliruan bagi pelabur …

Penyata Pendapatan / Penyata Untung Rugi (Income Statement)

Penyata Pendapatan / Penyata Untung Rugi (Income Statement) Penyata Untung Rugi (Profit & Loss Statement (P & L) statement) atau Penyata Pendapatan (Income Statement) menunjukkan ringkasan pendapatan dan perbelanjaan pada masa tertentu. Ia dapat menunjukkan apa yang berlaku di dalam butiran kunci kira-kira. Aset selepas digunakan, ia menjadi perbelanjaan kepada …

Budget 2017 – Bantuan Untuk Usahawan

MENJANA PENDAPATAN RAKYAT Memperluas Program MySuria bagi 1,600 rumah di seluruh negara (RM45 juta) Memperluas Program Mobilepreneur untuk 3,000 peserta (RM30 juta) Melaksana Program Agropreneur untuk 3,000 usahawan muda (RM100 juta) Menggiatkan Program eUsahawan & eRezeki untuk 300,000 peserta (RM100 juta) Menggalak B40 (penerima BR1M) menjana pendapatan sebagai pemandu ride-sharing …

PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN KERTAS KERJA

  PANDUAN PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN  PENGENALAN Apa itu Rancangan Perniagaan Rancangan perniagaan adalah merupakan dokumen bertulis yang memberikan keterangan berkenaan perniagaan atau projek yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci. Rancangan Perniagaan juga dikenali sebagai Kertas kerja, kertas Projek atau Prospektus. Download artikel ini dalam PDF   Apakah Kepentingan Penyediaan Rancangan Perniagaan? Memberi peluang …