Akaun Perniagaan

Perisian Cloud – Sistem Akaun Online

Berpikir tentang membuat perubahan dalam perisian perakaunan anda? Atau mungkin anda mendapati diri anda tertanya-tanya apa faedah yang ada untuk mempunyai perakaunan berasaskan cloud berbanding versi desktop tradisional. Sila baca untuk meningkatkan pengetahuan anda tentang topik ini dan membantu membimbing anda ke arah yang betul.

APAKAH CLOUD?

Cloud pada dasarnya merupakan platform untuk membuat data dan perisian boleh diakses dalam talian bila-bila masa, di mana sahaja, dari mana-mana peranti. Dalam aplikasi desktop, cakera keras anda adalah lokasi pusat data anda. Menggunakan cloud, cakera keras anda tidak lagi menjadi hab pusat. Ia dikemas kini secara automatik dan disandarkan supaya anda tidak akan kehilangan data anda. Perisian perakaunan cloud menjadi lebih dan lebih popular untuk digunakan dalam perniagaan, dan anda dapat memastikan data anda dilindungi melalui penyulitan “peringkat bank” yang digunakan dalam perisian.

PERISIAN PERAKAUNAN ANDA TIDAK PERLU MENYUSAHKAN

Perisian perakaunan yang tidak ada di cloud boleh membuat perniagaan lebih berat daripada yang diperlukan. Perisian desktop boleh mengambil terlalu banyak masa dan usaha anda, dan tidak menambahkan nilai. Perisian perakaunan cloud boleh menjimatkan masa dan wang syarikat anda. Perakaunan dalam talian bermaksud pemilik perniagaan boleh terus berhubung dengan kedua-dua data dan akauntan mereka. Terdapat banyak alat tambahan yang boleh diintegrasikan dengan perisian untuk membantu menjadikan perniagaan anda lebih cekap. Selalu ada add-on baru yang keluar juga! Di awan, tidak perlu memasang dan menjalankan aplikasi seperti pada perisian desktop. Sebaliknya, anda membayar untuk perisian tersebut dengan langganan bulanan.

KESELAMATAN DI CLOUD

Sebagai pemilik perniagaan kecil, anda mungkin mengambil berat tentang cloud yang menyimpan data anda. Percaya atau tidak, cloud sebenarnya merupakan salah satu cara yang paling selamat untuk menyimpan maklumat. Berikut adalah dua senario di mana perakaunan cloud boleh menyimpan maklumat anda: Jika komputer riba anda dicuri dan anda menggunakan perisian cloud, data anda tidak dapat diakses kecuali mereka mempunyai log masuk ke akaun dalam talian. Jika data anda berada di desktop anda, data anda disimpan pada cakera keras anda dan boleh diakses oleh pencuri. Jika komputer riba atau komputer anda rosak atau dimusnahkan, anda tidak perlu bimbang tentang maklumat anda. Oleh kerana ia disimpan di cloud, anda hanya boleh mengakses akaun anda melalui komputer yang berbeza. Manakala pada desktop, anda kehilangan sebarang data yang tidak anda sandarkan pada pemacu luaran.

Perbezaan Antara Revenue dan Income

Anda bingung Apa Perbezaan antara Revenue dan Income? Inilah Penjelasan – Tanpa disedari, biasanya beberapa istilah kewangan sering sekali disalah-digunakan dalam perbualan harian. Walaupun maksud Revenue dan Income apabila diterjemah kepada Bahasa Malaysia akan memberi maksud yang sama iaitu Pendapatan.

Penggunaan perkataan yang salah kadang-kadang akan menyebabkan kekeliruan bagi pelabur muda dan usahawan baru.

Terutamanya kepada ahli perniagaan dan pelabur yang tidak mempunyai pendidikan formal asas kewangan.

Ramai orang sering menggunakan istilah ini secara bergantian, namun kadang-kadang dalam konteks yang salah. Istilah ini memang terdengar sangat mirip, bahkan dari segi maknanya, akan tetapi ternyata berbeza dalam konsep pengertiannya.

Revenue, ialah istilah kewangan yang biasanya akan muncul di bahagian paling atas dari laporan Penyata Pendapatan. Biasanya hal ini terdiri dari jumlah keseluruhan wang tunai yang dihasilkan melalui penjualan produk atau perkhidmatan yang menjadi operasi utama bagi suatu perniagaan.

Hasil dari revenue yang ditunjukan biasanya juga akan dikurangkan oleh pemulangan atau diskaun yang ada. Dengan kata lain, revenue dapat dijelaskan sebagai untung bersih yang dihasilkan oleh perniagaan pada tempoh yang tertentu.

Contohnya, jika anda memiliki restoran, maka revenue anda akan berasal dari jumlah penjualan makanan selama tempoh waktu tertentu (biasanya dikira secara bulanan). Jika anda memberikan diskaun, maka anda perlu menolak jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan jumlah diskaun yang anda berikan.

Di samping itu, kadang-kadang beberapa jenis perniagaan juga mungkin mempunyai sumber pendapatan alternatif daripada pelaburan dan jualan aset lain. Dana ini tidak dapat dikira sebagai revenue kerana ia tidak berasal dari operasi utama perniagaan.

Jumlah dana yang dihasilkan di luar operasi utama boleh dimasukkan ke bahagian lain dari penyata pendapatan.

Jika begitulah mengenai revenue, maka apa perbezaan antara revenue dan income?

Bukankah income juga merupakan hasil yang didapati dari operasi utama sebuah perniagaan?

Income atau yang disebut pendapatan atau keuntungan yang diperolehi, ia mempunyai makna yang berbeza daripada revenue. Dalam konteks kewangan, income hampir selalu merujuk kepada pendapatan(income) bersih.

Biasanya dirujuk sebagai pendapatan bersih kerana amaun tersebut mewakili baki jumlah tunai (pendapatan)revenue asal selepas mengambil kira semua kos tambahan dan pendapatan(income) tambahan.

Manakala untuk pendapatan tambahan, biasanya diperolehi dari beberapa pendapatan termasuk faedah terakru pada pelaburan atau dana yang timbul daripada penjualan aset tidak ketara atau aset fizikal, seperti peralatan atau bon.

Sebagai contoh, jika anda mempunyai restoran yang menghasilkan keuntungan bersih sebanyak RM 2,000 sehari, maka dalam satu bulan anda akan memperoleh RM 2,000 x 30 = RM 60,000 keuntungan bersih sebulan.

Kemudian anda harus membayar RM 5,000 sewa kedai sebulan, perbelanjaan bahan mentah sebanyak RM 10,000 sebulan, dan gaji pekerja 5 orang sebanyak RM 2,000.000 seorang.

Jika ia dijumlahkan; RM 5,000 + RM 10,000 + RM 10,000 = RM 25,000.  Kemudian anda boleh mengurangkan revenue (pendapatan) yang anda perolehi dengan kos yang ditanggung. Sehingga RM 60,000 – RM 25,000 = RM 35,000.

Jumlah angka yang telah hasilkan kemudiannya dirujuk sebagai income atau keuntungan bersih yang diperoleh melalui perniagaan.

Angka ini kemudiannya boleh ditambah dengan beberapa sumber pendapatan alternatif lain serta bentuk pendapatan (income) yang boleh diterima oleh pemilik perniagaan.

Oleh itu, jika ia disimpulkan tentang kedua-duanya, maka pendapatan revenue dapat disimpulkan sebagai keuntungan bersih awal yang diperoleh melalui keuntungan dari operasi perniagaan.

Manakala, pendapatan income boleh didefinisikan sebagai pendapatan bersih yang diperolehi selepas keuntungan yang terhasil dikurangkan dengan kos yang mesti dibayar semasa operasi perniagaan. Penambahan sumber alternatif lain juga yang tentunya boleh ditambah ke dalam pendapatan income .

Nah, sekarang anda telah tahu apa perbezaan antara revenue dan income.

Penyata Pendapatan / Penyata Untung Rugi (Income Statement)

Penyata Pendapatan / Penyata Untung Rugi (Income Statement)

Penyata Untung Rugi (Profit & Loss Statement (P & L) statement) atau Penyata Pendapatan (Income Statement) menunjukkan ringkasan pendapatan dan perbelanjaan pada masa tertentu.

Ia dapat menunjukkan apa yang berlaku di dalam butiran kunci kira-kira.

Aset selepas digunakan, ia menjadi perbelanjaan kepada perniagaan.

Selain dari Kunci Kira-kira, maklumat berkaitan dengan prestasi perniagaan juga boleh dianalisa dengan menggunakan Penyata Pendapatan.

Buat Kertas Kerja Dengan Mudah

Pakej Kertas Kerja Bisnes

Bagaimana ianya boleh berlaku? Ia boleh berlaku melalui perbelanjaan yang dipanggil susut nilai (depreciation). Ianya juga menunjukkan nilai dalam bentuk RM produk dan perkhidmatan yang dijual, sama ada dalam bentuk tunai atau kredit.

Di antara butiran yang perlu ada di dalam Penyata Pendapatan ialah:
a. Hasil
b. Keputusan aktiviti kendalian
c. Kos kewangan
d. Pembahagian keuntungan dan kerugian daripada syarikat sekutu dan usahasama
e. Belanja cukai
f. Untung atau rugi daripada aktiviti biasa
g. Kepentingan minoriti
h. Untung atau rugi bersih bagi sesuatu tempoh

Pendapatan
Pendapatan boleh diterima dalam dua bentuk, iaitu tunai dan bukan tunai. Pendapatan tunai ialah bayaran yang diterima dari jualan ladang dan pendapatan lain. Pendapatan bukan tunai pula diterima dalam bentuk barangan dan perkhidmatan. Bayaran yang diterima dalam bentuk hasil padi, umpamanya ialah pendapatan bukan tunai. Satu lagi ialah hasil ladang yang digunakan sendiri oleh keluarga petani, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang digunakan sendiri.

Perbelanjaan
Perbelanjaan juga boleh diterima dalam dua bentuk, iaitu tunai dan bukan tunai. Perbelanjaan tunai meliputi pembelian baja, racun, baka ternakan, makanan ternakan dan biji benih. Perbelanjaan bukan tunai pula ialah perbelanjaan seperti susut-nilai jentera, peralatan dan bangunan. Walaupun tiada pembayaran tunai dibuat untuk susut-nilai tahunan, tetapi pengurangan nilai ini menunjukkan satu perbelanjaan perniagaan dan mesti dimasukkan ke dalam penyata pendapatan.

Jadual menunjukkan penyata pendapatan Perniagaan ABC, sebuah syarikat perladangan yang menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan ladang pada tahun 2008.

Pendapatan Ladang tunai
Pendapatan tunai biasanya diperolehi daripada jualan tanaman seperti getah, jagung, buah-buahan dan ternakan kambing. Sebarang keuntungan atau kerugian hasil daripada penjualan asset yang digunakan di lading seperti jentera dan mesin juga dikira sebagai pendapatan lading. Nilai yang disenaraikan adalah perbezaan di antara harga jualan asset dengan nilai bukunya. Jika harga jualan lebih besar daripada nilai buku, keuntungan ini dianggap sebagai pendapatan tambahan. Keuntungan ini mungkin timbul kerana susut-nilai yang besar telah dikira terdahulu. Kerugian pula berlaku apabila harga jualan kurang dari niali buku. Ini menunjukkan jumlah susut-nilai telah dikira rendah pada tahun-tahun terdahulu, atau asset terlebih nilai dalam inventori.

Perbelanjaan Ladang tunai
Terdapat dua kategori perbelanjaan ladang tunai yang ditunjukkan dalam Jadual 7.2. Perbelanjaan tetap tunai termasuklah cukai tanah, bunga dan sewa. Susut nilai tidak termasuk dalam perbelanjaan tetap tunai. Perbelanjaan berubah tunai pula termasuklah baja, biji benih, makanan ternakan, upah buruh dan kos input-input lain yang digunakan dalam proses pengeluaran.

Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai
Di antara butirannya ialah susut-nilai dan nilai inventori. Pelarasan bagi pendapatan bukan tunai seperti susut nilai ini akan mengurangkan keuntungan perniagaan pada tahun tersebut. Begitu juga pelarasan bukan tunai yang kedua ialah nilai inventori. Di antara contoh inventori ialah aset yang mempunyai nilai di tambah diladang, aset yang dibeli untuk dijual semula, dan bekalan makanan seperti makanan ternakan dan baja diambilkira dalam pelarasan ini. Baka ternakan yang bertambah seperti kambing baka dari tiga ekor kepada lima ekor dianggap sebagai aset dan dianggap sebagai perubahan inventori. Nilai perubahan inventori positif jika ada pertambahan inventori dan negatif jika sebaliknya berlaku.

Pelarasan yang terakhir untuk pendapatan bukan tunai ialah nilai keluaran yang digunakan oleh keluarga peladang.

Pendapatan ladang bersih tunai
Pendapatan ladang bersih tunai ialah perbezaan di antara jumlah pendapatan tunai dengan jumlah perbelanjaan tunai. Pendapatan ini lebih tepat jika dianggap sebagai aliran tunai bersih tunai daripada perniagaan ladang setelah diselaraskan untuk sebarang keuntungan atau kerugian daripada jualan aset. Pendapatan ladang bersih tunai tidak boleh dianggap keuntungan perniagaan pada tahun tersebut kerana ia tidak memasukkan butiran seperti susut-nilai dan perubahan inventori.

Jadual 7.2: Penyata Pendapatan (atau Akaun Untung Rugi) Perniagaan ABC pada 31 hb. Disember 2008 (dalam RM)

Analisis Nisbah-nisbah keberuntungan (Profitability Ratios)
Nisbah keberuntungan menggambarkan peratus keberuntungan syarikat berbanding jualan yang telah dibuat, dan jumlah aset yang telah digunakan sepanjang satu tempoh kewangan.

Antara nisbah keberuntungan yang penting termasuk nisbah keuntungan kasar berbanding dengan jualan (gross profit ratio), nisbah keuntungan bersih berbanding dengan jualan (net profit ratio), nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (return on capital employed) dan nisbah pulangan pelaburan (return on investment).

Formula untuk mengira nisbah keuntungan kasar ke atas jualan (profit on sales ratio) adalah:

(keuntungan kasar)/(jumlah jualan) x 100% = X%

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan. Contohnya jika nilai X ialah 25%, ini bermakna bagi setiap RM1 jualan, sebanyak RM0.25 diperolehi sebagai keuntungan kasar.

Formula untuk mengira nisbah keuntungan bersih ke atas jualan (net profit on sales ration, POS) adalah:

(keuntungan bersih)/(jumlah jualan) x 100% = X%

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan pengurusan PNK mengendalikan perniagaan. Contohnya jika nilai X ialah 10%, ini bermakna bagi setiap RM1 jualan, sebanyak RM0.10 diperolehi sebagai keuntungan bersih. Ia menunjukkan keuntungan yang diperolehi bagi setiap 1 RM jualan.

Formula untuk mengira nisbah keuntungan berbanding dengan jumlah aset (atau nisbah tanggungan) adalah:

(keuntungan bersih)/(jumlah aset) x 100% = X%

Nisbah ini tanggungan ini digunakan untuk menunjukkan kebolehan syarikat untuk menggunakan aset bagi menghasilkan keuntungan. Sekiranya nilai X ialah 15%, bererti setiap RM1 aset yang digunakan, telah menghasilkan keuntungan bersih sebanyak RM0.15.

Nisbah-nisbah kecairan (Efficiency Ratios)
Nisbah kecairan mengukur keupayaan sesebuah entiti perniagaan untuk membayar hutang jangka pendeknya tepat pada waktunya. Keupaayan entiti perniagaan tersebut melaksanakan tanggungjawab tersebut tentunya bergantung kepada kecukupan wang tunai dan aset-aset lain yang boleh ditukar kepada tunai sebelum tanggungan (liabiliti) semasa tersebut matang. Ada dua formula yang kerap digunakan untuk mengukur nisbah kecairan, iaitu nisbah semasa (current ratio) dan nisbah kecairan (acid test ratio atau quick asets ratio).

i) Formula untuk nisbah semasa (current ratio)

(jumlah aset semasa)/(jumlah liabiliti semasa) = X:Y

Contohnya nisbah semasa ialah 2 kali. Ini bermakna bagi perniagaan tersebut aset semasa entiti perniagaan tersebut melebihi sebanyak 2 kali ganda dari tanggungan semasa. Perniagaan ini mampu memenuhi tanggungan dan bil-bil semasa (current bills and obligation).

ii) Formula untuk nisbah kecairan (acid test ratio atau quick asets ratio)

(aset semasa-stok inventori)/(liabiliti semasa) = X:Y

Disebabkan stok inventori merupakan aset yang mempunyai kecairan yang rendah, maka ada kalanya ianya diasingkan dari aset semasa, maka didapati aset semasa yang lebih mudah dicairkan. Contohnya nisbah kecairan ialah 1.2 kali. Ini bererti aset semasa yang mudah ditukar kepada tunai adalah 1.2 kali ganda dari liabbiliti semasa. Jika nisbah kecairan lebih dari satu, bererti firma tidak menghadapi masalah kecairan.

Nisbah-nisbah kecekapan (Efficiency Ratios)
Nisbah kecekapan mengukur kecekapan entiti perniagaan menggunakan sumbernya untuk menghasilkan jualan. Sebagai contoh, firma yang menghasilkan jualan bernilai RM8 juta menggunakan aset bernilai RM4 juta tentulah lebih cekap menggunakan sumbernya berbanding dengan firma menggunakan bernilai RM6 juta.

i) Nisbah pulangan aset tetap (fixed aset turnover ratio)
Nisbah pulangan aset tetap mengukur kecekapan firma membuat pelaburan ke atas aset tetapnya. Formula pengiraan:

(Jumlah Jualan)/(Jumlah aset tetap) = Pulangan (turnover)

(ii) Nisbah pulangan jumlah aset (total aset turnover ratio)
Nisbah pulangan jumlah aset mengukur kecekapan firma menggunakan aset untuk menghasilkan jualan. Formula pengiraan:

(Jumlah Jualan)/(Jumlah aset tetap) = Pulangan (turnover)

Semakin tinggi pulangan, bererti semakin besar pulangan ke atas pelaburan (ROI). Kebiasaannya nilai pulangan (turnover) dengan pulangan perniagaan lain dalam industri yang sama (industry norms). Sekiranya nilai pulangan rendah, pihak pengurusan perniagaan perlu menggunakan aset mereka dengan lebih cekap, meningkatkan harga keluaran jika boleh, menjual aset yang tidak efektif, atau mengurangkan akaun hutang tak berbayar.

** Untuk memudah pengiraan Penyata Kunci kira-kira & Penyata Pendapatan secara automatik. Dapat kan software pengiraan penyata / aliran tunai kewangan perniagaan dalam bahasa inggeris/english dan bahasa malaysia  klik disini

Anda Ingin Berjaya Dalam Perniagaan ?

Anda ingin berjaya seperti Richard Branson, Tony Fernandez,
Syed Mokhtar Al bukhari?

usahawan berjaya

Mereka semuanya bermula dengan SATU IDEA … SATU RANCANGAN PERNIAGAAN…

yang mana rancangan perniagaan itu sangat Hebat dan Berkesan.

Dapatkan segera Dana untuk memulakan Idea Perniagaan anda!
Ada berjuta-juta RM Dana Perniagaan yang belum diagihkan lagi !

 ONLINE ACCOUNTING SYSTEM

  • Sistem Akaun Online direka untuk perniagaan kecil dan sederhana untuk mengurus kewangan dan mengawal aliran tunai perniagaan dengan lebih cekap dan sistematik.
  • Membuat dan menghantar Invois menjadi lebih mudah dan pantas semuanya secara online, boleh dilakukan dimana-mana dengan laptop, tablet atau handphone.
  • LAPORAN CANGGIH – POWERFUL REPORTING
    Dapatkan laporan kewangan secara automatik – Penyata Untung Rugi, Kunci Kira-Kira, Penyata Aliran Tunai dengan mudah. Dan boleh dicetak terus dengan mudah tidak perlu menggunakan excel lagi.

Open chat
MyBizCore : Boleh kami bantu ?